lördag 31 december 2016

Nyckeltal - kvalitativ tillgångstillväxt

Att mäta tillväxt är en konst. Det är lite som vad Warren Buffett säger om aktiehandel: "det är enkelt men inte lätt". Beräkningen av tillväxten i en parameter görs enklast som en kvot (division) med det senare värden i täljaren och det tidigare värdet i nämnaren. Därefter kan man subtrahera med 1 och multiplicera med 100 för att få tillväxten i procentform. Detta tillvägagångssätt är matematiskt korrekt och visar på hur mycket parametern förändrats totalt över tidsperioden. Som sagt, relativt enkelt. Vad som gör saken mindre lätt är hur kvalitativ denna tillväxtsiffra faktiskt är. Används denna metod för att beräkna tillväxten i nettoresultatet framgår exempelvis inte hur mycket tillväxten påverkas av poster av engångskaraktär.

Kvalitativ tillgångstillväxt

Nyckeltalet är en relation mellan förändringen av eget kapital och förändringen av de totala tillgångarna. Om kvoten är mindre än ett innebär det att företagets tillväxt i balansomslutningen främst kommer från ökade kort- och långfristiga skulder. Är kvoten ett sker all tillväxt i balansomslutningen kvalitativ, alltså det är eget kapital som finansierar tillväxten. Då kvoten är större än ett gäller samma som i föregående mening plus en minskning av kort- och långfristiga skulder.


Vad är önskvärt? Tyvärr finns det inget enskilt rätt svar på den frågan utan det är en bedömning som måste göras från fall till fall. Ett tungt skuldsatt företag med hög ränterisk kan exempelvis må bra av en kvalitativ tillgångstillväxt större än ett. Samtidigt kan ett skuldfritt företag i en bransch där hävstång genom lån är fördelaktigt gärna ha ett kvot som är mindre än ett. Företaget ökar alltså sin hävstång. Vad som bör vara generellt önskvärt är dock en kvot nära ett. Detta för att företagsledningen ska ha möjlighet att utvärdera sin strategi och inte bli tagna på sängen om exempelvis deras ökade hävstång genom ökad skuldsättning slår fel.

Istället för att, som i bilden ovan, beräkna förändringarna över ett år (2015-2014) kan man med fördel välja ett längre spann för att få en historiskt mer korrekt siffra. För att få en rättvisande siffra är det emellertid viktigt att samma tidsperiod används i täljaren som i nämnaren.

Gott nytt år!

måndag 31 oktober 2016

Nu håller vi helg

Utdelningseliten håller helg på obestämd framtid. Bloggen kommer att finnas kvar och förhoppningsvis kommer den att återupptas en vacker dag.

Tack till alla er som visat intresse för bloggen, besöksstatistiken har onekligen varit motiverande. Vi ses i orderdjupet.

Mvh

torsdag 1 september 2016

Utdelningseliten augusti 2016

Efter avnoteringen av Meda har Utdelningseliten fått en medlem mindre. Samtliga bolag har nu lämnat sina Q2-rapporter (eller motsvarande) med blandad utveckling sett till bland annat förändring av eget kapital.

https://drive.google.com/file/d/0Bz_hECcdxw6HQ0RDbml1QWZVdTg/view?usp=sharing 

Länk till Utdelningseliten augusti 2016
Länk till ändringslogg för Utdelningseliten augusti 2016

Mvh